Skip to main content
Skip table of contents

Avtaler du mottar fra ditt kjedekontor/samarbeidspartner (ikke direkte fra leverandør)

Ditt kjedekontor/samarbeidspartner kan godkjenne migrerte avtaler fra 20. november (uke 47), da ny varegruppestruktur er trått i kraft.

Fra uke 47 vil du motta innkommende avtaler fra ditt kjedekontor/samarbeidspartner som allerede er godkjent etter migrering/oppdatering til ny varegruppestruktur.

Disse avtalene vil ikke være merket som migrerte avtaler i fanen Innkommende.

Før du godkjenner innkommende avtale:

  • Dersom du har lagt egne betingelser/elementer på den aktive avtalen, kan du under “Rapporter” ta ut en excelfil som viser hvilke betingelser/elementer som du selv har registrert.

Kolonne “F” viser Betingelseeier og “G” viser Elementeier.

 

Når du godkjenner avtalen:

  • Dersom du velger «Behold egne betingelser og elementer»:

  • Alle egne betingelser/elementer som du selv har registrer og som er påvirket av migreringen, vil ikke bli oppdatert til ny struktur.

  • Disse betingelser må knyttes på nytt til fremtidig struktur manuelt - øvrige blir beholdt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.