Skip to main content
Skip table of contents

Sette modul til inaktiv

Manuelt på modulen:

Finn og åpne modulen.

Fjern hake Aktiv og trykk på knappen Lagre.

Publiser modulen:

Det er ikke mulig å opprette varer i utgått modul.

Via Excell-fil:

Eksporter moduller som skal deaktiveres.

Kolonne L Aktiv: Endre fra Ja til Nei og lagre filen.

image-20240316-105244.png

Importer fil:

image-20240316-105521.png

Publiser moduler: https://support.byggtjeneste.no/nnl/klar-til-publisering-moduler

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.