Skip to main content
Skip table of contents

Sette modul til inaktiv

Finn og åpne modulen.

Fjern hake Aktiv og trykk på knappen Lagre.

Publiser modulen:

Det er ikke mulig å opprette varer i utgått modul.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.