Skip to main content
Skip table of contents

1.4.2 Pakninger

Logistikkinformasjon er en felles betegnelse på informasjon som tilhører en vares pakninger. Med pakninger menes alle enheter en vare skal selges i, f.eks. stykk, pakke, kartong, pall osv.

Regler for registrering av pakninger i NOBB:

 • Minste salgbare pakning fra butikk til sluttkunde skal være minste elektronisk identifiserbare pakning F-PAK.

 • F-PAK må bestå av varens prisenhet.

 • Første pakning må være pakningsklasse F-PAK. Gjelder ikke display som skal ha pakningsklasse D-PAK som første pakning.

 • Pakningstype må være unik.

 • «Består av enhet» skal være en pakningstype som finnes på en av varens øvrige pakninger eller varens prisenhet.

 • Pakninger må ha en gyldig enhet i forhold til valgt pakningsklasse. Se oversikt: https://support.byggtjeneste.no/nr/1-4-3-nobbs-regelverk-prisenhet-og-pakninger

 • Volum blir angitt i kubikkmeter (m3) og skal være pakningens brutto volum inklusive emballasje. Volum beregnes automatisk basert på høyde, lengde og bredde.

 • Volum kan angis som egendefinert verdi i et eget datafelt dersom beregnet volum ikke stemmer i forhold til pakningens form (f.eks. kjegle, sylinder osv.).

 • Alle bestillbare pakninger må ha GTIN-nr

 • GTIN-nr er obligatorisk for F-PAK på standardvarer, sammensatte varer og tjenestevarer.

 • GTIN-nr er obligatorisk for D-PAK på display.

 • GTIN-nr er obligatorisk for relevante D-PAK og T-PAK på standardvarer.

 • D-PAK skal bestå av F-PAK

 • T-PAK skal bestå av D-PAK eller F-PAK hvis det ikke finnes en D-PAK.

 • Det er tillatt å ha flere D- og T-pak på samme vare (gjelder ikke display som kun kan ha én D-PAK).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.