For å få tilgang til å bli alternativ leverandør (prisgiver), må man kontakte support@nobb.no. Du som leverandør eller Byggtjeneste kontakter eksisterende vareeier for å få tillatelse til dette. Dersom det er OK for eksisterende vareeier, gjøres det en kobling i NOBB som gir denne tilgangen.

Når tilgang til alternativ leverandør er i orden så kan man søke etter NOBB nummer og/eller filtrere på leverandør for å finne varen:

Finn og marker varen du ønsker å være alternativ leverandør for og trykk på knappen Opprett.

Legg inn Leverandørens varenummer, NOBB indekspris og velg Bestillbar/Lagerført på alle pakningene:

Trykk Lagre.

Når feltene er utfylt skal varen publiseres (sendes til godkjenning). Dette gjøres ved å trykke på knappen Publiser:

Det er mulig for alternativ leverandør å legge til eget produktbilde (ikke krav) på alternativ vare.

Varen blir automatisk publisert (godkjent).