Skip to main content
Skip table of contents

Opprett ny alternativ leverandør vare (NOBB Total)

For å få tilgang til å bli alternativ leverandør (prisgiver), må man kontakte support@nobb.no. Byggtjeneste informerer eksisterende vareeier om at ditt firma blir alternativ leverandør. Deretter gjøres en kobling i NOBB som gir deg tilgangen.

Dersom du får feilmelding ved opprettelse av ny alternativ leverandør vare, se her.

Når tilgang til alternativ leverandør er i orden så kan man søke etter NOBB nummer og/eller filtrere på leverandør for å finne varen:

Finn og marker varen du ønsker å være alternativ leverandør for og trykk på knappen Opprett.

Legg inn Leverandørens varenummer, NOBB indekspris og velg Bestillbar/Lagerført på alle pakningene:

OBS! Alternativ leverandør kan ikke opprette egne pakninger, alternativ leverandør velger kun bestillbar/lagerført på eksistrende pakninger.
Alternativ leverandør kan selv kontakte dagens vareeier via NOBB.no hvis de ser behov for flere pakninger. Se beskrivelse her.

Trykk Lagre.

Når feltene er utfylt skal varen publiseres (sendes til godkjenning). Dette gjøres ved å trykke på knappen Publiser:

Det er mulig for alternativ leverandør å legge til eget produktbilde (ikke krav) på alternativ vare.

Varen blir automatisk publisert (godkjent).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.