Skip to main content
Skip table of contents

Feilmelding ved opprettelse av ny alternativ leverandør vare

Hvis varen mangler informasjon hos leverandøren, får alternativ leverandør en feilmelding:

image-20240416-060208.png

Ta kontakt med support@nobb.no

Husk å legg inn NOBB-nummeret når du sender melding til support.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.