Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan sende melding om vare-informasjonen til leverandøren?

Som registrert bruker kan du sende melding om vare-informasjon til leverandøren.

Dette gjøres når du er inne på selve varen ved å tryke her:

image-20240213-100919.png

Det kommer opp en Kontakt leverandør boks hvor du i meldingsfeltet kan beskrive hva som er feil eller mangel med den aktuelle varen.

Ønsker du en kopi av meldingen, setter du hake for “Send en kopi til meg”.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.