Skip to main content
Skip table of contents

Tilgjengelige (opprett alternativ leverandørvare)

For å få tilgang til å bli alternativ leverandør (prisgiver), må man kontakte support@nobb.no. Byggtjeneste informerer eksisterende vareeier om at ditt firme blir alternativ leverandør. Deretter gjøres en kobling i NOBB som gir deg tilgangen.

image-20240414-162812.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.