Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan slette datafeltet "Erstatter NOBB-nummer" via import

  1. Eksporter de varene det gjelder. Berkrivelse finner du her: https://support.byggtjeneste.no/nnl/eksporter-varer

  2. Marker varene som skal eksporteres og trykk på Eksport. Velg attributtgruppe Varedata:

3. I kolonne M (Erstatter NOBB-nummer) overskriv NOBB-nummer med tegnet # (hashtag)

4. Lagre fil og importer den.

Her finner du beskrivelse hvordan man importerer fil: https://support.byggtjeneste.no/nnl/last-opp-varer-varer

5. Publiser varene (send til godkjenning): https://support.byggtjeneste.no/nnl/klar-til-publisering-varer

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.