Skip to main content
Skip table of contents

Eksporter varer

Varer kan eksporteres fra alle menyer som viser vare-lister.

Eksportere alle aktive standardvarer

  1. Trykk på knappen Alle under Varer.

  2. Velg Avansert søk

  3. Velg Varetype → Standardvare

  4. Velg status → Aktiv

  5. Trykk på Søk

  6. Marker alle varene

  7. Trykk på knappen Eksport

8. Velg attributtgruppe fra nedtrekksmenyen.

I dette vinduet ser man hvor mange varer er med i eksporten

OBS! Ved å velge Varedata kommer det opp flere muligheter:

Ved å velge Pakninger kommer det opp flere muligheter

Marker ønsket datafelter og trykk på knappen Eksport.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.