Varer kan eksporteres fra alle menyer som viser vare-lister.

Eksportere alle aktive standardvarer

  1. Trykk på knappen Alle under Varer.

  2. Velg Avansert søk

  3. Velg Varetype → Standardvare

  4. Velg status → Aktiv

  5. Trykk på Søk

  6. Marker alle varene

  7. Trykk på knappen Eksport

7. Velg attributtgruppe fra nedtrekksmenyen.

I dette vinduet ser man hvor mange varer er med i eksporten

OBS! Ved å velge Varedata kommer det opp flere muligheter:

Ved å velge Pakninger kommer det opp flere muligheter

Marker ønsket datafelter og trykk på knappen Eksport.