Skip to main content
Skip table of contents

Hva er omregningsfaktor og PSE

Omregningsfaktor skal angi prissamenligningsenheten (PSE) i forhold til varens prisenhet og antall av prisenheten som inngår i enheten for prissammenligningsenheten.

Prissamenligningsenheten er koblet til NOBB Varegruppestruktur. På enkelte av varegruppene kan det forekomme to PSE-enheter.

Eksempel:

Varegruppe 1701060 Skruer Sekskant Rustfri A4 har PSE enhet CEN (100STK)

Gjelder vare med varetekst: SEKSKANTSKRUE DG M6X40 A4 -50

Dvs. at det er 50 sekskantskruer i en pakke

På skjermbildet vises et eksempel der prisenhet er PAK og prissammenligningsenheten er CEN. Verdien 2 betyr at man trenger 2 pakker for å få en CEN (100STK).

Se hvordan beregne omregningsfaktor : Hvordan beregne omregningsfaktorer (PSE)

Oversikt over gyldige enheter og enhetsbeskrivelser finner du her

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.