Skip to main content
Skip table of contents

Eksporter/Importer avtale med Excel

Eksport av avtale gjøres ved å markere en avtale og deretter velge Eksporter.

Ved endringer av en eksisterende avtale anbefaler vi at man tar vare på den eksisterende avtaleeksporten som en kopi. Importen gjøres direkte i basen og det finnes ingen back-up!

En avtale i NOBB Kontrakt kan redigeres via Excel. Importen støtter endring av eksisterende elementer og opprettelse av nye.

 

Vi anbefaler at man først eksporterer den avtalen man ønsker å redigere, til Excel format, endrer/legger til betingelser og elementer og importerer denne filen tilbake. Da er sikker på at man beholder riktig format på kolonnene.

 

Dersom du ønsker å opprette en helt ny avtale må den opprettes først i NOBB Kontrakt applikasjonen. Deretter kan man importere nye betingelser og elementer til den tomme avtalen via Excel eksport/import.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.