Skip to main content
Skip table of contents

Beskrivelse for import av særskilt Betingelsesinformasjon

Når du eksporterer en avtale til Excel opprettes det automatisk flere arkfaner i eksportfilen (disse vises nede til venstre i Excel-filen).

Merk at du ikke behøver å fylle ut informasjon deg til disse fanene dersom du ikke har denne typen rabattbetingelser.

De ulike arkfanene vil inneholde data dersom du tidligere har fylt inn betingelsesinformasjon under Rabattbetingelse manuelt (se kapittel Betingelser).

Kolonne

Betingelsestype

Beskrivelse

Obligatorisk

Avtalenr

Alle

Avtalens ID’nr

Ja

Nivå

Alle

Leverandør, overgruppe, hovedgruppe, varegruppe, modul, vare

Nei

Nivånr

Alle

Angivelse av gruppe/modulnr/nobbnr

Ja

Nivånavn

Alle

Navn på nivå gruppe/modul/nobbnr

Nei

BetingelseId

Alle

Betingelsens ID

Ja

BetingelseNavn

Alle

Betingelsens navn

Nei

 

 

 

 

GjeldendeFor

KvantumBetingelser

Angis som Vare eller Ordre

Nei

Og/Eller

KvantumBetingelser

Angis som og / eller dersom det finnes flere betingelser på samme rabattbetingelse

Nei

Type

KvantumBetingelser

Angis som Antall, Ordreverdi, Vekt eller Volum

Nei

Enhet

KvantumBetingelser

Angi pakningsenhet dersom du benytter Type «Antall»

Nei

Operator

KvantumBetingelser

Angis dersom du bruker Antall

Nei

Verdi

KvantumBetingelser

Bruk tegnene =, <, >, <=, >=

Nei

Sone

SoneBetingelser

Angivelse av sonens navn

Nei

 

 

 

 

Byggeplass

LeveringBetignelser

Angis ved å sette kryss (x)

Nei

Lager

LeveringBetignelser

Angis ved å sette kryss (x)

Nei

Forsyningslager

LeveringBetignelser

Angis ved å sette kryss (x)

Nei

 

 

 

 

F-pak

PakningBetingelser

Angis ved å sette kryss (x)

Nei

D-pak

PakningBetingelser

Angis ved å sette kryss (x)

Nei

T-pak

PakningBetingelser

Angis ved å sette kryss (x)

Nei

Merk at du alltid må ha med Avtalenr, Nivånr og BetingelseID i importfilen for å legge til eller oppdatere verdier. Disse feltene kan du kopiere fra arkfanen «Avtale», etter at du har eksportert avtalen til Excel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.