Her følger en beskrivelse av formatet, med kolonnenavn og hvilke kolonner som er påkrevet ved endring og opprettelse av elementer og betingelser i avtalen.

Kolonnenavn

Beskrivelse

Påkrevet ved endring

Påkrevet ved nyopprettelse

AvtaleId

Avtalens ID-nummer.

Ja

Ja

Leverandør

Avtaleleverandørens NOBB deltakernummer

Nei

Ja

LeverandørNavn

Leverandørens navn

Nei

Nei

Overgruppe

NOBB overgruppenummer, 2 siffer

Nei

Nei

Ett nivånr. må velges!

Hovedgruppe

NOBB hovedgruppenummer, 4 siffer

Nei

Nei

Varegruppe

NOBB varegruppenummer, 7 siffer

Nei

Nei

VaregruppeNavn

Navn på varegruppe

Nei

Nei

Modul

NOBB Modulnummer, 8 siffer

Nei

Nei

ModulTekst

Navn på modul (modultekst 1)

Nei

Nei

Vareeier

Navn på eier av varen i NOBB

Nei

Nei

Merkenavn

Varens merkenavn

Nei

Nei

NOBBnr

NOBB nummer, 8 siffer

Nei

Nei

Varetekst

Varetekst 1

Nei

Nei

BetingelseId

Rabattbetingelsens ID. Tom ved opprettelse av ny betingelse. 

Ja

Skal være tom

BetingelseNavn

Rabattbetingelsens navn

Nei

Ja

BetingelseAktiv

Er rabattbetingelsen aktiv? Ja/Nei

Nei

Ja

ElementId

Rabattelementets ID. Tom ved opprettelse av nytt element.

Ja

Skal være tom

ElementType

Rabattelementets type. Må være én av:

 • Innkjøp

 • Selvkost (kun bruker)

 • Utsalg (kun bruker)

Nei

Ja

ElementNavn

Rabattelementets navn

Nei

Ja

ElementFormel

Rabattelementets formel. Må være én av:

 • %

 • (%)

 • NT

 • KR

 • DG

 • DBK

 • BF

 • VP

 • UTN

Nei

Ja

FraDato

Rabattelementet gjelder fra dato. Format dd.mm.yyyy

Nei

Ja

TilDato

Rabattelementet gjelder til dato. Format dd.mm.yyyy. Kan være tom.

Nei

Nei

Aktiv

Er rabattelementet aktivt? Ja/Nei

Nei

Ja

Verdi

Rabattelementets verdi

Nei

Ja

Kolonnr A inneholder nummeret (ID’en) til avtalen og må være med ved import. Hvis man oppretter nye linjer i dokumentet, må dette være med.

Sletting av RabattBetingelser i import

For å slette betingelser i en import, for eksempel en rabatt skal utgå eller et produkt med betingelse er utgått: Sett # i feltene "Betingelsesnavn" og "Elementnavn"

Sletting av RabattElementer i import

Dersom det ligger flere rabatter under samme betingelsesID, slett bare det elementID som ikke er aktuelt med # i "Elementnavn".