Skip to main content
Skip table of contents

Beskrivelse av felter som er påkrevet ved Import

Her følger en beskrivelse av formatet, med kolonnenavn og hvilke kolonner som er påkrevet ved endring og opprettelse av elementer og betingelser i avtalen.

Kolonnenavn

Beskrivelse

Påkrevet ved endring

Påkrevet ved nyopprettelse

AvtaleId

Avtalens ID-nummer.

Ja

Ja

Leverandør

Avtaleleverandørens NOBB deltakernummer

Nei

Ja

LeverandørNavn

Leverandørens navn

Nei

Nei

Overgruppe

NOBB overgruppenummer, 2 siffer

Nei

Nei

Ett nivånr. må velges!

Hovedgruppe

NOBB hovedgruppenummer, 4 siffer

Nei

Nei

Varegruppe

NOBB varegruppenummer, 7 siffer

Nei

Nei

VaregruppeNavn

Navn på varegruppe

Nei

Nei

Modul

NOBB Modulnummer, 8 siffer

Nei

Nei

ModulTekst

Navn på modul (modultekst 1)

Nei

Nei

Vareeier

Navn på eier av varen i NOBB

Nei

Nei

Merkenavn

Varens merkenavn

Nei

Nei

NOBBnr

NOBB nummer, 8 siffer

Nei

Nei

Varetekst

Varetekst 1

Nei

Nei

BetingelseId

Rabattbetingelsens ID. Tom ved opprettelse av ny betingelse. 

Ja

Skal være tom

BetingelseNavn

Rabattbetingelsens navn

Nei

Ja

BetingelseAktiv

Er rabattbetingelsen aktiv? Ja/Nei

Nei

Ja

ElementId

Rabattelementets ID. Tom ved opprettelse av nytt element.

Ja

Skal være tom

ElementType

Rabattelementets type. Må være én av:

 • Innkjøp

 • Selvkost (kun bruker)

 • Utsalg (kun bruker)

Nei

Ja

ElementNavn

Rabattelementets navn

Nei

Ja

ElementFormel

Rabattelementets formel. Må være én av:

 • %

 • (%)

 • NT

 • KR

 • DG

 • DBK

 • BF

 • VP

 • UTN

Nei

Ja

FraDato

Rabattelementet gjelder fra dato. Format dd.mm.yyyy

Nei

Ja

TilDato

Rabattelementet gjelder til dato. Format dd.mm.yyyy. Kan være tom.

Nei

Nei

Aktiv

Er rabattelementet aktivt? Ja/Nei

Nei

Ja

Verdi

Rabattelementets verdi

Nei

Ja

Kolonnr A inneholder nummeret (ID’en) til avtalen og må være med ved import. Hvis man oppretter nye linjer i dokumentet, må dette være med.

Sletting av RabattBetingelser i import

For å slette betingelser i en import, for eksempel en rabatt skal utgå eller et produkt med betingelse er utgått: Sett # i feltene "Betingelsesnavn" og "Elementnavn"

Sletting av RabattElementer i import

Dersom det ligger flere rabatter under samme betingelsesID, slett bare det elementID som ikke er aktuelt med # i "Elementnavn".

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.