Når du er klar med redigering av avtalen importeres excel filen. Trykk “Importer (1), velg filen du skal importere (2) og importer (3).

Kontroller at importen gikk bra, den skal vise en “grønn” hake, og trykk det røde krysset for å avslutte.

Dersom ikke alt ble importert korrekt vil du få feilmelding. I eksempelet under skulle det importeres 5 rader:

  • 4 rader ble importert

  • 1 rad feilet - ved å trykke det røde krysset vil du få oversikt over hvilke rader som feilet.

Korrigere raden(e) som feilet i excel og les inn filen på nytt. Slett radene som ble lest inn.