Skip to main content
Skip table of contents

Varegodkjenning

Når leverandøren legger inn nye moduler/varer eller endrer disse, må endringene sendes til godkjennelse. Moduler og varer som ikke tilfredsstiller løsningens regelsett kan ikke sendes til godkjennelse.

Ved manuell gjennomgang kan moduler og varer godkjennes eller underkjennes. Ved underkjennelse vil det være en begrunnelse knyttet til statusen som beskriver hvorfor endringen underkjennes. Ved manuell godkjennelse vil moduler/varer bli godkjent innen maks 2 arbeidsdager.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.