Prisene må godkjennes av leverandøren før de overføres til brukerne.

Husk at en godkjent pris ikke kan endres. Ny pris må opprettes.