Skip to main content
Skip table of contents

Modul

Ny modul godkjennes automatisk når alle obligatoriske felter er utfylt.

Ved endring av NOBB varegruppenr vil også varene endre status til endret ikke sendt og må sendes til manuell godkjennnesle.

Endringer på modul må sendes til godkjennelse, modulen godkjennes automatisk eller manuelt ut i fra hvilke type endringer som er gjort.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.