Skip to main content
Skip table of contents

Innledning - hvordan motta avtaler på ny varegruppestruktur

De innkommende migrerte avtalene må kontrolleres før de godkjennes. Byggtjeneste har testet alle berørte avtaler maskinelt og sammenlignet betingelser før og etter migrering. Leverandøren kan ha endret betingelser/elementer i den migrerte avtalen.

Tidsrommet for å kontrollere innkommende avtaler er uke 43 – 46.

Avtalene kan godkjennes fra uke 47 da overgang til ny varegruppestruktur er gjennomført.

Avtaler som skal videresendes til andre handelsaktører må gjøres så snart som mulig i uke 47, slik at mottakere kan oppdateres sine systemer så tidlig som mulig.

Migrerte avtaler som må kontrolleres vil fremgå med rosa farge (1) i fanen «Innkommende».

  • Frem til uke 47 er ikke funksjonene «Eksporter til Excel» og «Godkjenn» tilgjengelig (2).

  • Det er laget en «Migreringsrapport» pr avtale som kan lastes ned og det er mulig å eksporter innkommende avtale til «Eksportere til XML»(3).

  • «Sammenlign» og «Sammenlign til PDF» vil vise endringer, store avtaler vil ta tid å hente frem (4).

«Hvite» avtaler kan behandles som normalt inklusive alle funksjoner. Merk at ny varegruppestruktur er tilgjengelig fra uke 47.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.