Skip to main content
Skip table of contents

Konsekvenser av varegruppe-endringene

Endringene i NOBB varegruppestruktur vil få konsekvenser for brukere av NOBB. Vi anbefaler kunder som benytter NOBB varegruppestruktur at de kontakter sin systemleverandør for bistand og kartlegging av konsekvenser.

Eksempel på områder som vil påvirkes:

  • innkjøpsbetingelser

  • påslag

  • rabattmatriser til kunder

  • statistikker

  • økonomi og kontohenvisninger

  • nettbutikk

  • ERP løsninger

  • bonusberegninger

  • m.m.

Detaljert info om varegrupper som påvirkes, samt. oversikt over varer som er berørt finnes her: Felles informasjon

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.