Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan opprette nye moduler og flytting av varer (manuelt)

I noen tilfeller kan det være behov for å flytte varer til en ny modul som følge av endringene i varegruppestrukturen. Dette er aktuelt dersom f.eks. én varegruppe erstattes av to eller flere nye.

For å få til dette må man gjøre følgende:

  1. Opprett den nye modulen som du ønsker at varene skal flyttes til: https://support.byggtjeneste.no/nnl/opprett-ny-modul

  2. Fyll inn alle data som gjelder for modulen. Trykk på Lagre

  3. Angi varegruppe i feltet Fremtidig varegruppe. Merk at feltet Fremtidig varegruppe kun vil vises dersom du kobler den til en utgående varegruppe.

  1. Lagre modulen, den vil automatisk bli publisert

  2. Gå inn på varen som skal flyttes til fremtidig modul.

  3. Klikk endre, og søk frem den fremtidige modulen.

  1. Lagre og publiser varen.

  2. Du kan også gjøre dette via eksport og import fra Excel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.