Skip to main content
Skip table of contents

Godkjenning av avtaler for handelen

Godkjenning av innkommende migrerte avtaler

Migrerte avtaler kan først godkjennes fra 20. november (uke 47) da ny varegruppestruktur er trått i kraft.

Før du godkjenner avtalen:

  • Dersom du har lagt egne betingelser/elementer på den aktive avtalen, kan du under “Rapporter” ta ut en excelfil som viser hvilke betingelser/elementer som du selv har registrert.

Kolonne “F” viser Betingelseeier og “I” viser Elementeier.

Når du godkjenner avtalen:

  • Dersom du velger «Behold egne betingelser og elementer»:

  • Alle egne betingelser/elementer som du selv har registrer og som er påvirket av migreringen, vil ikke bli oppdatert til ny struktur.

  • Disse betingelser må knyttes på nytt til fremtidig struktur manuelt - øvrige blir beholdt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.