Skip to main content
Skip table of contents

1.4.1 Mål og vekt

Mål og vekt på pakninger skal oppgis som brutto, da bruksområdet for denne informasjonen er transport og lager.

Bruttomål

Mål angis som høyde, lengde og bredde.

Bruttovolum

Ved angivelse av høyde, lenge og bredde, beregnes volumet automatisk. Dersom pakningen har en annen form, f.eks. en sylinder, kan verdien overskrives.

For ytterligere presisering av pakningsinformasjon se her.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.