Logistikkinformasjon er en felles betegnelse på informasjon som tilhører en vares pakninger. Med pakninger menes enhetene en vare selges gjennom verdikjeden, f.eks. stykk, pakke, kartong, pall osv. 

Alle enheter en vare normalt selges i skal registreres som pakninger. Det må minimum være én pakning registrert pr. vare.  

Krav til utfylling og innhold på pakning er definert per varetype.

Se kapittel 1.2.1 Krav til informasjon for ulike varetyper som viser minstekrav til innhold per varetype.