Skip to main content
Skip table of contents

1.2.8 NOBB Regelverk – alternativ leverandør (prisgiver)

Hva er Alternativ leverandør

Hvis en vare er registrert i NOBB med GTIN-nummeret som produsenten har tildelt varen og en annen leverandør prøver å gjøre det samme, vil varen bli avvist av den som prøver å registrere varen på nytt. Dette er en validering (maskinell sjekk) som blir gjort automatisk i NOBB, fordi samme GTIN-nummer ikke kan eksistere på mer enn ett NOBB-nummer. 

Dersom en leverandør selger en annen produsents varer (som allerede er registrert i NOBB) og ønsker å registrere disse i NOBB, må leverandøren bli alternativ leverandør på den aktuelle varen. 

Dette gjør at flere leverandører kan levere samme produkt til markedet. 

For å få tilgang til å bli alternativ leverandør, må man kontakte Byggtjeneste og be om tilgang til å bli alternativ leverandør og oppgi hvilken leverandør det gjelder. Byggtjeneste sender melding til leverandøren som eier varen for å gi melding om ny alternativ leverandør på varen.

Les mer om https://support.byggtjeneste.no/nnl/nobb-alternativ-leverandr-prinsipper

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.