Hva er Alternativ leverandør

Hvis en vare er registrert i NOBB med GTIN-nummeret som produsenten har tildelt varen og en annen leverandør prøver å gjøre det samme, vil varen bli avvist av den som prøver å registrere varen på nytt. Dette er en validering (maskinell sjekk) som blir gjort automatisk i NOBB, fordi samme GTIN-nummer ikke kan eksistere på flere enn ett NOBB-nummer (noe som ville skapt store utfordringer for handelen). 

Dersom en leverandør selger en annen produsents varer (som allerede er registrert i NOBB) og ønsker å registrere disse i NOBB, må de bli alternativ leverandør på den aktuelle varen. 

Dette gjør at flere leverandører kan levere samme produkt til markedet. 

For å få tilgang til å bli alternativ leverandør, må man kontakte Byggtjeneste og be om tilgang til å bli alternativ leverandør og oppgi hvilke NOBB-nummer det gjelder. Byggtjeneste kontakter leverandøren som eier varen for å gi melding om dette. Deretter gjøres det en kobling i NOBB som gir tilgang til å være alternativ leverandør.