For varer i NOBB gjelder følgende regler:

  • Varen må ha alle obligatoriske felt utfylt.

  • Alle tekstfelter må inneholde gyldige tegn (se egen oversikt)

  • Varen må være tilknyttet en godkjent modul

  • Modulen og NOBB varegruppe må samsvare med varen

  • Leverandøren må være eier av Modulen som varen tilhører

  • Varen må minimum ha en pakning med pakningsklasse F. Unntaket er display som minimum må ha en pakning med pakningsklasse D-pak.

  • Varen må ha et godkjent produktbilde. Unntaket er hvis varen er en spesialvare.

  • Varetypene Standardvare, Sammensatte varer og Display må ha NOBB prisindeks registrert

  • Varegruppen som varen registreres i kan ha en PSE (prissammenligningsenhet). I så fall bør prisenheten for varen være lik PSE for varegruppen.