Skip to main content
Skip table of contents

1.2 Regler for en vare

For varer i NOBB gjelder følgende regler:

  • Varen må ha alle obligatoriske felt utfylt.

  • Alle tekstfelter må inneholde gyldige tegn (se egen oversikt)

  • Varen må være tilknyttet en godkjent modul

  • Modulen og NOBB varegruppe må samsvare med varen

  • Leverandøren må være eier av Modulen som varen tilhører

  • Varen må minimum ha en pakning med pakningsklasse F. Unntaket er display som minimum må ha en pakning med pakningsklasse D-pak.

  • Varen må ha et godkjent produktbilde. Unntaket er hvis varen er en spesialvare.

  • Varetypene Standardvare, Sammensatte varer og Display må ha NOBB indekspris registrert (gjelder for abonnementet NOBB Total)

  • Varegruppen som varen registreres i kan ha en PSE (prissammenligningsenhet). I så fall bør prisenheten for varen være lik PSE for varegruppen.

Varetypene Display og Sammensatt vare kan ikke endres etter at varen er publisert (aktiv).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.