Skip to main content
Skip table of contents

NOBB Alternativ leverandør prinsipper

Hvis en vare er registrert i NOBB med GTIN-nummeret som produsenten har tildelt varen og
en annen vareeier prøver å gjøre det samme, vil varen bli avvist av den som prøver å
registrere varen på nytt. Dette er en validering som blir gjort automatisk i NOBB, fordi samme
GTIN-nummer ikke kan eksistere på flere NOBB-nr (noe som ville skapt store utfordringer for
handelen).
Dersom en vareeier selger en annen produsents varer (som allerede er registrert i NOBB) og
ønsker å registrere disse i NOBB, må de bli prisgiver på den aktuelle varen.
Dette gjør at flere leverandører kan levere samme produkt til markedet, noe som ofte er
tilfelle.
For å få tilgang til å bli prisgiver, må man kontakte Byggtjeneste og be om tillatelse til å bli
prisgiver. Byggtjeneste kontakter eksisterende vareeier for tillatelse til dette. Dersom det er
OK for eksisterende vareeier, gjøres det en kobling i NOBB som gir denne tilgangen.

Hvem «eier» varen
Det er i noen tilfeller utfordrende for vareeier/prisgiver å bli enige om hvem som skal «eie»
varen i NOBB. I dagens løsning er det slik at «førstemann til mølla» i utgangspunktet er den
som blir vareeier på en artikkel.
Det oppstår i noen få tilfeller uenighet rundt eierskapet til en vare mellom vareeiere i NOBB.

  1. Hvis varen importeres fra en utenlandsk produsent, kan man få produsenten til å bekrefte hvem som er hovedagent og bør være vareeier i NOBB.

  2. Basert på dette kan Byggtjeneste flytte varer fra en vareeier til en annen dersom dette blir aktuelt.

  3. Dersom to leverandører importerer samme vare, og ikke blir enige om vareeierskapet er en mulig løsning at begge vareeiere kan registrere varene, men varene må da ha ulike GTIN-nr. Dette betyr at varene må merkes med nye GTIN nr. (kan gjøres av produsent eller vareeier).


Det er viktig å merke seg at det ikke har betydning for mottakerne av informasjonen hvem
som eier varen i NOBB. Brukerne av NOBB henter vareinformasjon og priser fra den
leverandøren de har avtale med.

Rutiner når vare skal skifte eierskap
Når en vareeier ønsker å overta en NOBB-vare fra en annen vareeier, sendes det en
forespørsel til eksisterende vareeier.

Vareeier må bekrefte og varen flyttes da av Byggtjeneste. Tidligere vareeier kan da bli
prisgiver eller velge å avslutte varen.

  1. Alternativt kan det skje at eksisterende vareeier sier Nei til overføring/flytting av varen, men godtar at «ny» vareeier blir prisgiver

  2. Dersom man ikke blir enig om eierskapet, kan produsenten av varene kontaktes og avgjøre hvem som har hovedansvaret og skal være vareeier i NOBB. Kontakten med produsent må gjøres av vareeier eller prisgiver.

  3. Dersom det på dette grunnlag ikke blir enighet om hvem som skal eie varen i NOBB, er dette en sak som må løses mellom de aktuelle parter.


Byggtjeneste sin rolle er formidling av vareinformasjon, og skal ikke ta stilling til hvem
som er rettmessig eier av varer i markedet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.