Skip to main content
Skip table of contents

1.2.2 Endring av vareinformasjon

Det er tillatt å gjøre endringer på vareinformasjonen i NOBB på en eksisterende vare, så lenge ikke endringene er forårsaket av at varen er fysisk endret.

Eksempler på endringer som er tillatt, er forbedring av eksisterende innhold, endring av leverandørens varenummer, opplasting av bilder og dokumentasjon, utfylling av egenskaper, legge til flere pakninger.

Det er ikke tillatt å endre en eksisterende vare slik at den blir et annet produkt med andre egenskaper. Det er heller ikke tillatt å endre prisenhet, pakningstype eller består av antall i pakninger.

Endringer på pakning kan gjøres for større pakninger (D- og T-pak) ved at man melder ut eksisterende pakning og oppretter ny pakning med nytt GTIN-nr. Dette gjelder f.eks. dersom man endrer på antallet på en pall.

Les også: Når må du opprette nytt NOBB-nr?

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.