Skip to main content
Skip table of contents

1.2.3 Når må ny vare opprettes (nytt NOBB-nr.)

I noen situasjoner kan man ikke gjøre visse endringer på en eksisterende vare og da må man opprette en ny vare med nytt NOBB-nr.  I følgende situasjoner kreves det at det opprettes ny vare med nytt NOBB-nr.:

  • Dersom varens utseende (varens fysiske beskaffenhet) har endret seg, f.eks. tekniske egenskaper, farge, mål, dokumentasjon osv.

  • Når prisenheten må endres. Det er ikke mulig å endre prisenheten til en godkjent vare

  • Når F-pak må endres (består av antall og pakningstype på forbrukerpakning)

Tabellen nedenfor viser eksempler på endringer som medfører eller ikke medfører opprettelse av ny vare med nytt NOBB nummer:

Når skal varen ha et nytt NOBB-nummer

Nytt NOBB-nr.

Ikke nytt NOBB-nr.

Endring i vareinnholdet i salgsenheten (F-pak)

x

Endring av varen i form av nye egenskaper

(medfører at varens dokumentasjon endres)

x

Leverandørens varenummer endres

x

Endring av varens prisenhet

x

Endring av innhold i større pakninger, D-pak eller T-pak
Nei, utgår dato settes på gammel pakning, ny pakning opprettes med nytt GTIN-nr.

x

Produksjonen flyttes til et annet land

x

Utseende eller farge på salgsenheten endres (endring på pakningens farge)

x

Vesentlige endringer i emballasjens egenskaper

x

Varen får en ny pakning med nytt antall og ny enhet

x

F-pak får nytt GTIN-nr (ingen andre endringer på forpakningen)

x

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.