Skip to main content
Skip table of contents

1.5.3 Kjøreplan for prisendringer

Frist for oppdatering av leverandørens prisendringer (nye priser) er den 20. hver måned, der prisene tidligst kan gjelde fra den 1. i påfølgende måned (prisens fra-dato).

Leverandørens prisendringer må registreres og godkjennes av leverandøren innen tidsfristen, slik at nye priser gjøres tilgjengelig i NOBB i henhold til NOBB kjøreplan.

Det er svært viktig at dere sjekker i avtalen med deres kunder om når prisene må være registrert i NOBB, dvs. hvor mange dager før priser blir gjort gjeldende.

Eksempel:

Der hvor det er en avtale mellom leverandør og grossist/forhandler/kjede som sier at leverandøren har 30 dagers prisvarslingstid, vil tidsaksen se slik ut for nye priser gjeldende fra 1. april.

 • 20 februar: Siste frist for leverandør å registrere og godkjenne ny pris med fra-dato 1. april

 • 22 februar: Brukerne av NOBB henter nye priser

 • 1 april: Ny pris trer i kraft

Tabellen nedenfor viser frister for prisoppdatering (uavhengig av årstall):

Leverandør oppdaterer pris senest (til og med den 20.)

Oppdaterte priser er tilgjengelig for nedlasting

Ny pris kan tidligst gjelde fra

Ny pris kan tidligst gjelde fra (dersom leverandørens kunder har krav til oppdatering i NOBB 30 dager før prisen er gjeldende)

Antall dager før prisen er gjeldende (sjekk hva avtalen deres sier om antall dager)

20. desember

22. desember

 1. januar

 1. februar

40 dager

20. januar

22. januar

 1. februar

 1. mars

40 dager

20. februar

22. februar

 1. mars

 1. april

40 dager

20. mars

22. mars

 1. april

 1. mai

40 dager

20. april

22. april

 1. mai

 1. juni

40 dager

20. mai

22. mai

 1. juni

 1. juli

40 dager

20. juni

22. juni

 1. juli

 1. august

40 dager

20. juli

22. juli

 1. august

 1. september

40 dager

20. august

22. august

 1. september

1.oktober

40 dager

20. september

22. september

1.oktober

 1. november

40 dager

20. oktober

22. oktober

 1. november

 1. desember

40 dager

20. november

22. november

 1. desember

 1. januar

40 dager

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.