Skip to main content
Skip table of contents

1.5.3 Kjøreplan for prisendringer

Frist for oppdatering av leverandørens prisendringer (nye priser) er den 20. hver måned, der prisene tidligst kan gjelde fra den 1. i påfølgende måned (prisens fra-dato).

Leverandørens prisendringer må registreres og godkjennes av leverandøren innen tidsfristen, slik at nye priser gjøres tilgjengelig i NOBB i henhold til NOBB kjøreplan.

Eksempel:

Der hvor det er en avtale mellom leverandør og grossist/forhandler/kjede som sier at leverandøren har 30 dagers prisvarslingstid, vil tidsaksen se slik ut for nye priser gjeldende fra 1. april.

 • 20 februar: Siste frist for leverandør å registrere og godkjenne ny pris med fra-dato 1. april

 • 22 februar: Brukerne av NOBB henter nye priser

 • 1 april: Ny pris trer i kraft

Tabellen nedenfor viser frister for prisoppdatering (uavhengig av årstall):

Leverandør oppdaterer pris senest

Oppdaterte priser er tilgjengelig for nedlasting

Ny pris kan tidligst gjelde fra

Ny pris kan tidligst gjelde fra (dersom leverandørens kunder har krav til oppdatering i NOBB 30 dager før prisen er gjeldende)

20. desember

22. desember

 1. januar

 1. februar

20. januar

22. januar

 1. februar

 1. mars

20. februar

22. februar

 1. mars

 1. april

20. mars

22. mars

 1. april

 1. mai

20. april

22. april

 1. mai

 1. juni

20. mai

22. mai

 1. juni

 1. juli

20. juni

22. juni

 1. juli

 1. august

20. juli

22. juli

 1. august

 1. september

20. august

22. august

 1. september

1.oktober

20. september

22. september

1.oktober

 1. november

20. oktober

22. oktober

 1. november

 1. desember

20. november

22. november

 1. desember

 1. januar

20. desember

22. desember

 1. januar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.