Skip to main content
Skip table of contents

Last opp bilder

Det er viktig å huske at bilde settes automatisk til Produktbilde (PB) ved import. Dvs. importerer du produktbilder så trenger du ikke å velge bildetype.

NB! Du kan kun laste opp en bildetype om gangen. For eksempel kan du laste opp flere miljøbilder (MB) samtidig. Husk da velg miljøbilde fra nedtreksmenyen.

Merk at nye bilder ikke kan være mer enn 64 MB.

Det er en begrensning på 50 bilder. Dvs man må velge 50 og 50 bilder og laste opp disse.

Det er mulig å laste opp bilde med samme filnavn, disse vil ikke erstatte eksisterende bilder og relasjoner til varer.

Last opp bilde ved å velge fil eller dra og slippe bilde.

Endre Velg bildetype (settes automatisk til produktbilde) til, for eksempel Miljøbilde (MB) og trykk Last opp.

Du får beskjed når bildene er lastet opp:

Når bildene er lastet opp, trykk på knappen Gå til bildeliste og legg varer til bilder.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.