Skip to main content
Skip table of contents

Hva er Varetekst - digitale kanaler

Varetekst - digitale kanaler (Lang varetekst) skal primært benyttes i handelens nettløsninger til forbruker og proffsalg. Varetekst digitale kanaler har maks. lengde 60 tegn, og benyttes for angivelse av varenavn/produktnavn (varetekst) på norsk.

En varetekst for bruk i nettløsninger må være logisk oppbygd og ha søkemotor-optimaliserte tekster. Forkortelser skal unngås.

Les mer her om Varetekst - digitale kanaler for kanal NOBB Total

Les mer her om Varetekst - digitale kanaler for kanal VA/VVS

Slik lager du gode varetekster for nettbutikk: https://support.byggtjeneste.no/nnl/slik-lager-du-gode-varetekster-for-nettbutikk

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.