Skip to main content
Skip table of contents

1.8.6 "Varetekst - digitale kanaler" for kanal NOBB VA/VVS

Varetekst – digitale kanaler skal brukes til å navngi varen, og benyttes i mange sammenhenger. For eksempel, benyttes den i ERP-løsninger, kalkulasjonssystemer og nettbutikker.

Varetekst – digitale kanaler inkl. Dimensjon/størrelse må være unik for varen (hvis det kun er Varetekst – digitale kanaler som registreres, må denne være unik).

Teksten skal skrives med store og små bokstaver (ref. grammatiske regler).

Varetekst - digitale kanaler har maks. lengde 60 tegn (inkludert feltet dimensjon/størrelse), og benyttes for angivelse av varenavn/produktnavn (varetekst) på norsk.

Eksempler:

Oras Optima Servantkran 2612F-33
Ciba slim sete og lokk hvit med soft-close
Overgang eksentrisk Master3 Plus PP svart
Modulfordeler gulvvarme 3 kurser Arjonfloor

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.