Skip to main content
Skip table of contents

Feilretting (bugs)

 • Alternativ leverandør vare: Problem med publisering av Utgår dato på NOBB.no er fikset

 • Alternativ leverandør vare: Problem med visning av Leverandørens varenummer i søkeresultat er fikset

 • Forbedring av ytelse/respons i grensesnittet

 • Det er mulig å fjerne Firmasertifikat fra leverandør-nivå

 • Modulen hadde feil status i søkeresultatene

 • Mulighet for å fjerne verdi i «pakning til-dato» frem til pakningen er utgått

 • Fjernet validering av ulogisk vekt på pakninger som er utgått

 • Problem med eksport og opplasting av identifikatorer (Finfo-nummer, TUN-nr osv) er fikset

 • Import av markedsinformasjon

 • Eksport av ETIM egenskaper

 • Sammensatt vare / Display: Det er mulig å legge til alternative leverandør varer

 • Feil på nedtrekslister i Excel-eksport for vare-/bilderelasjoner er fikset

 • Varetekst digitale kanaler: Det er nå mulig å importere datafelt Varetekst digitale kanaler via Excel

 • Avansert søk: Ved nytt søk på vare vil søke være nullstilt

 • Import av ETIM egenskaper

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.