Transportmerking er datafelter på varenivå i NOBB for å angi informasjon om farlig gods.