Skip to main content
Skip table of contents

Emballasje og transport

Transportmerking er datafelter på varenivå i NOBB for å angi informasjon om farlig gods. 

image-20240316-095340.png

Informasjon om Tolltariff struktur: https://data.toll.no/dataset/tolltariffstruktur?language=no

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.