Skip to main content
Skip table of contents

Kopiering/Redigering/Sletting av betingelser og elementer

Kopiering av betingelser og elementer: Du kan kopiere betingelser med underliggende rabattelementer ved å markere betingelsen, og trykke CTRL+C. For å lime inn markerer du ønsket nivå i avtalen og trykker CTRL+V.

Husk å endre navn på betingelse, eventuelt element.

Redigering av betingelser og rabattelementer gjøres ved å høyreklikke på betingelsen/elementet og velge Rediger. Alternativt kan man markere betingelsen/elementet og trykke Enter. Da åpnes/lukkesbetingelsen/elementet.

Sletting av betingelser/elementer gjøres ved å høyreklikke på betingelsen/elementet og velge Slett. Alternativt kan man markere betingelsen/elementet og trykke Delete. Da slettes betingelsen/elementet.

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.