Det er mulig å importere betingelser fra Excel. Dette gjelder for alle typer betingelser

  • Kvantum

  • Leveringstype

  • Soner

  • Forpakning

Import fra Excel er beskrevet i senere kapittel.