Skip to main content
Skip table of contents

Betingelser med utfyllende informasjon

Noen leverandører opererer med flere alternative rabatter på samme varegruppe/varer. Dette kan være rabatter som avhenger av: 

  • Kvantum (mengde) på ordren

  • Leveringstype (byggeplass, lager osv.)

  • Soner (beliggenhet)

  • Forpakning (bestilte enheter)

 

Leverandører som har denne typen betingelser kan registrere dette som en mer avansert informasjonen på Rabattbetingelse. For å se disse betingelser, klikk på pila ved Betingelser for å se mer informasjon.

Merk at disse feltene kun er aktuelle for leverandører som har denne typen rabatter. Dersom du kun opererer med én gjeldende rabatt per nivå, trenger du ikke å fylle ut noe her. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.