Skip to main content
Skip table of contents

Soneregister

Soneregister opprettes dersom rabatt er varierende på ulike steder i landet. En sone angis med et sonenavn og postnummer fra – til. Du kan opprette så mange soner du ønsker, og hver sone kan ha flere postnummer-intervaller. 

 

Klikk på knappen Soner på verktøymenyen. Du kommer da inn i et vindu der du kan opprette en eller flere soner. Skjermbildet nedenfor viser eksempel på soneinndeling hos en leverandør.

Du velger selv hva navnet på sonen skal være. Det kan f.eks. brukes sonenavn som «Oslo og Akershus», «Sone 1» osv.

Sonene som opprettes i soneregisteret vil kunne kobles til de enkelte rabattbetingelser i avtalen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.