Skip to main content
Skip table of contents

Validering av enydige og tvetydige avtaler

Det er laget et statusikon i oversikten Aktive avtaler som viser om avtalene er entydige. Med entydig menes det at avtalen har korrekt utfylt og ikke overlappende innhold på betingelser (rabattbetingelser), dersom det finnes flere rabattbetingelser koblet til samme varegrupper/varer.

Grønn hake indikerer at avtalen er ok.

Det er mulig å vise betingelser som ikke er korrekt registrert (tvetydige).

Dette gjøres ved å bruke filtreringsfunksjonen som finnes på verktøymenyen under «Betingelse». Her kan du velge «Tvetydige» for å sjekke eventuelle rabatter i avtalen som er mangelfulle eller overlappende.

Ta kontakt med leverandøren som har opprettet avtalen dersom betingelsene ikke validerer og du skal benytte API-tjenesten for NOBB Kontrakt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.