Det finnes flere muligheter for å eksportere data fra NOBB Kontrakt til ulike filformater. I hovedsak er det to typer eksporter: