Du kan eksportere kalkulerte priser til fil for én eller flere avtaler. Forutsetningen for dette er at avtalene er kalkulert før du eksporterer.

 Marker avtalene du skal eksportere og velg Eksporter – Priser. Deretter velger du format Tekst, XML eller Excel.

Ved tekst-format genereres «integ.dat» formatet. Dette er et gammelt format, der de enkelte felter har faste posisjoner i tekstfilen.

Ved XML-format genereres det en XML-fil som inneholder alle kalkulerte priser for avtalene du har valgt å eksportere.

Ved Excel-format genereres det én Excelfil med kalkulerte priser for avtalene du har valgt å eksportere.