Skip to main content
Skip table of contents

Eksport av kalkulerte priser

Du kan eksportere kalkulerte priser til fil for én eller flere avtaler. Forutsetningen for dette er at avtalene er kalkulert før du eksporterer.

 Marker avtalene du skal eksportere og velg Eksporter – Priser. Deretter velger du format Tekst, XML eller Excel.

Ved tekst-format genereres «integ.dat» formatet. Dette er et gammelt format, der de enkelte felter har faste posisjoner i tekstfilen.

Ved XML-format genereres det en XML-fil som inneholder alle kalkulerte priser for avtalene du har valgt å eksportere.

Ved Excel-format genereres det én Excelfil med kalkulerte priser for avtalene du har valgt å eksportere.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.