Skip to main content
Skip table of contents

Eksport av avtaler

Eksport av avtaler gjøres dersom du ønsker å eksportere betingelser og elementer til fil, slik at du kan lese dette inn i et annet system. Dette gjør det mulig å overføre avtalestrukturen fra NOBB-Kontrakt til ditt eget system, slik at du kan gjøre priskalkulasjoner i eget system.

For å eksportere avtaler markerer du de aktuelle avtalene, og trykker på knappen Eksporter. Deretter velger du

«Avtale». I skjermbildet som kommer opp velger du filformat XML eller Excel.

Ved valg av formattype XML genereres én eksportfil.

Ved valg av formattype Excel genereres en Excelfil per avtale.

XML-format er ment for å kunne leses inn i butikkens eget system. Dette krever at det er gjort tilpasninger i butikksystemet slik at det kan lese inn filformatet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.