Skip to main content
Skip table of contents

Overgang til nye API-tjenester for NOBB VAVVS

Dagens VAVVS API-er vil slutte å virke med ny teknisk plattform. Brukere som henter data fra løsningen vil fremover kunne bruke NOBB Export API for dette formålet.
Leverandører som sender data til NOBB vil fremover kunne bruke NOBB Import API (NOBB Connect supplier).

Hva sammenslåingen i praksis:

  • Datafelter endrer navn, enkelte utgår eller erstattes av nye

  • Strukturer og referansedata endres, se Endring av struktur og referansedata

  • Eksisterende integrasjonstjenester erstattes av nye

Klikk på lenkene nedenfor for mer informasjon:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.