Skip to main content
Skip table of contents

Overgang til bruk av NOBB Export API

Dagens VAVVS API vil slutte å virke med ny teknisk plattform. Brukere som henter data fra løsningen vil framover kunne bruke NOBB Export API for dette formålet. NOBB Export API har lenge vært i bruk innenfor bygg-sektoren og har mange aktive brukere.

NOBB Export API er et REST-API, og leverer data på json-format.

Statiske lenker til bilder og dokumentasjon

Statiske lenker til bilder og dokumentasjon som i dag består av NRF-nummer, vil på sikt fases ut. Ved bruk av disse vil man i en overgangsperiode automatisk rutes videre til ny bilde-/dokument url.

Endring av struktur og referansedata

Sammenslåingen vil også få konsekvenser for struktur og referansedata. Mer info om dette finner du her:Endring av struktur og referansedata .

Tilgang til NOBB Export API

For tilgang til NOBB Export API ta kontakt med Norsk Byggtjeneste på support@nobb.no

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.