Skip to main content
Skip table of contents

Overgang til NOBB Import API (NOBB Connect supplier)

Dagens VAVVS API vil slutte å virke med ny teknisk plattform og vil erstattes av ny API-tjeneste (NOBB Connect Supplier).
Leverandører som i dag bruker NOBB VAVVS API kan gå over til å bruke NOBB Connect Supplier.
API-tjenesten NOBB Connect Supplier er allerede integrert i flere PIM-løsninger, og gjør det mulig å oppdatere NOBB automatisk fra leverandørens datasystem.

Tilgang til NOBB Connect supplier API

For tilgang til NOBB Connect supplier, ta kontakt med Norsk Byggtjeneste på support@nobb.no

“Innmelding” erstattes av create-/update meldinger

En konsekvens av sammenslåingen er at prosessen for opprettelse av innmelding i NOBB VAVVS utgår, og erstattes av prosesser for create-/update meldinger.

I tillegg vil det være krav til at alle varer må tilhøre en modul, se beskrivelse av strukturelle endringer.

Endring av struktur og referansedata

Sammenslåingen vil også få konsekvenser for struktur og referansedata. Mer info om dette finner du her:Endring av struktur og referansedata

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.