Skip to main content
Skip table of contents

NOBB indekspris (driftsrutiner)

Oppdatering av priser kan skje hver dag, men leverandøren må forholde seg til NOBBs kjøreplan når det gjelder valg av fra dato (når den nye prisen skal gjelde fra).

Når en pris er lagt til én eller flere varer må leverandøren godkjenne prisene! Prisene vil ikke bli overført til brukersiden før dette er gjort.

Byggtjeneste kvalitetssikrer ikke prisene. Når leverandøren godkjenner prisene, blir de automatisk overført til brukersiden og kan ikke endres.

Ved feil pris må leverandøren opprette ny pris med en ny fra dato.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.