Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan koble modul til fremtidig varegruppe (manuelt)

  1. Åpne modulen fra oversikten Moduler uten fremtidig varegruppe på Hjem-siden:

  1. Klikk på knappen Endre

  2. Søk frem fremtidig varegruppe. Du kan også bla i strukturen eller søke på nummer/navn:

OBS! De nye varegrupper er markert med grønt mens de utgående er markert i oransje.

  1. Lagre og publiser endringen.

Modul blir godkjent automatisk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.