Skip to main content
Skip table of contents

Feilmelding: Modul er ikke gyldig i fremtidig modul

Når man legger inn fremtidig NOBB modulnummer på en vare kan det komme en feilmelding: Modul er ikke en gyldig fremtidig modul.

Årsaken til at feilmelding kommer opp er at modulen som du vil legge inn på varen mangler fremtidig varegruppe.

Finn og åpne denne modulen.

Legg inn fremtidig varegruppe, lagre og publiser modulen.

Gå tilbake til varen og legg inn Fremtidig NOBB modulnummer og trykk å knappen Lagre.

Husk å publisere varen (sende til godkjenning)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.