Skip to main content
Skip table of contents

2.8.1 NOBB Regelverk – dokumentasjonmaler

Byggtjeneste AS har utviklet maler for de viktigste dokumentasjonstypene du kan/bør ha på dine varer.

Malene kan fritt benyttes av alle våre kunder med NOBB-abonnement. Under kan man laste ned malene for Produktdatablad (PRE), Helse, miljø og sikkerhetsfaktablad (HMF), Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

FDV-mal

PRE-mal

HMF-mal

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.