Byggtjeneste AS har utviklet maler for de viktigste dokumentasjonstypene du kan/bør ha på dine varer.

Malene kan fritt benyttes av alle våre kunder med NOBB-abonnement. Under kan man laste ned malene for Produktdatablad (PRE), Helse, miljø og sikkerhetsfaktablad (HMF), Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), Ytelseserklæring (YTE) og CE-merket. I tillegg inneholder filen under maler for egendeklarasjon for BREEAM-NOR, A20 og HEA9.

FDV-mal

Egendeklarasjon BREEAM-NOR

Egendeklarasjon A20_HEA9_uten logo

Egendeklarasjon A20_HEA9

PRE-mal

Mal for ytelseserklæring

Mal for CE-merket

HMF-mal