Skip to main content
Skip table of contents

2.8 NOBB regelverk – om media og markedsinformasjon

Hva er Produktbilde

Produktbilde er et bilde av selve varen, f.eks. en skrue eller en takstein. I NOBB er det regler for minimum krav til kvalitet på disse. Det er krav om produktbilde på standardvarer, sammensatte varer og display i NOBB. 

En logo er et bilde kjennetegner en vare eller en tjeneste. Logo kalles også figurmerke og er for mange virksomheter og produkter også registrert som varemerke. I NOBB kan logo kobles til vare eller modul. 

Hva er Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon er leverandørens dokumentasjon av en vare. Det finnes dokumentasjon som er lovpålag (eksempel FDV og sikkerhetsdatablad) og dokumentasjon som er markedsrettet (eksempel produktdatablad og brosjyrer). I NOBB finnes en rekke ulike dokumentasjonstyper som kan kobles til vare og modul. Produktdokumentasjon i NOBB skal være i PDF-format. 

Hva er Modell

Modell brukes for å angi varens modellnavn.

Hva er Serienavn

Serienavn brukes for å angi en vares serienavn

Hva er Bildeside og vinkel

Bildeside og vinkel er datafelter på bilder i NOBB, der man kan angi hvilken side og vinkel et bilde er tatt fra. Eksempel på dette er «Forside/front – ingen vinkel». Dersom man kobler mer enn ett produktbilde til en vare må disse feltene fylles ut. Verdier som kan velges her er tilsvarende som er i bruk hos Trade Solution (dagligvarebransjen).

Hva er Video

Videoer i NOBB brukes for å presentere en vare, bruk eller montering. Det skal ikke lastes opp videofiler i NOBB, men det kan legges inn en linker til videoer som ligger på Youtube eller Vimeo. Dette gjøres på varenivå. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.